Praca dorywcza – gdzie znaleźć oferty?

W handlu, w opiece, w branży edukacyjnej, telemarketingowej, w ramach różnego rodzaju usług… jest wiele możliwości podjęcia pracy dorywczej. Takie dodatkowe zajęcie zarobkowe wykonywane jest często po godzinach, wieczorami, w jeden lub dwa dni w tygodniu, weekendowo.

Gdzie możesz znaleźć liczne oferty pracy dorywczej? O czym trzeba pamiętać, podpisując umowę? Oto kilka istotnych kwestii wynikających ze specyfiki tego rodzaju zatrudnienia.

Praca dorywcza – jaka umowa?

Na początku warto zaznaczyć, że w polskim Kodeksie pracy nie funkcjonuje takie pojęcie jak praca dorywcza. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może zaproponować Ci umowy o pracę. Pracownicy dorywczy niekiedy bywają zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Pamiętaj, że pracodawca może zatrudnić Cię tylko na 3 takie umowy (w ramach jednego rodzaju pracy), a łączny okres, jaki obowiązują nie może przekraczać 33 miesięcy. Kolejna umowa automatycznie będzie na czas nieokreślony. 

Pracę dodatkową często cechują niestandardowe godziny wykonywania obowiązków, niewielki wymiar tygodniowy, nacisk na wykonanie jakiejś czynności lub dzieła, niezależnie od miejsca czy czasu pracy. Dlatego bardzo często właściwsze będą umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pozwalające na znacznie większą elastyczność. 

Na tych umowach pracownik zwykle dostaje też więcej na rękę niż w przypadku umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia od wynagrodzenia potrąca się tylko podatek dochodowy oraz niektóre składki na ubezpieczenie (zdrowotne, rentowe, emerytalne, wypadkowe). Składka chorobowa jest fakultatywna. Gdy chodzi o umowę o dzieło, nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS jakichkolwiek składek. Jeśli chcesz podpisać umowę cywilnoprawną na pracę dorywczą, pamiętaj, że:

 • umowa zlecenie zakłada zwykle osobiste wykonanie jakiejś czynności (o ile kontrakt nie przewiduje możliwości przekazania obowiązków służbowych innej osobie), 
 • dzieło w ramach umowy o dzieło musi zostać wykonane osobiście.

Szczegółowe zasady dotyczące umowy o pracę znajdziesz w Kodeksie pracy, umowa o dzieło i umowa zlecenie regulowane są natomiast przez Kodeks cywilny. Warto zapoznać się z przepisami przed zawarciem umowy. 

Gdzie szukać pracy dorywczej?

Podsumowując, praca dorywcza to taka, którą wykonuje się:

 • tymczasowo, 
 • w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. po godzinach,
 • często z naciskiem na wykonanie czynności/ dzieła, a nie na wypełnianie obowiązków w określonym miejscu i czasie (jak w przypadku stosunku pracy), 
 • często w ramach dodatkowego źródła dochodu.

Do typowych zajęć dorywczych zalicza się na przykład:

 • wykonywanie tłumaczeń z języków obcych, 
 • copywriting, 
 • sprzątanie biur, mieszkań, 
 • pracę pomocy domowej,
 • opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 
 • wyprowadzanie psów, opiekę nad innymi zwierzętami domowymi, 
 • telemarketing, przeprowadzanie ankiet, pracę konsultanta,
 • rozdawanie ulotek, rozwieszanie plakatów, 
 • drobne usługi ślusarskie, naprawcze, 
 • usługi ogrodniczo-porządkowe (koszenie trawy, odśnieżanie), 
 • usługi transportowo-dostawcze (rozwożenie jedzenia, a także przewóz osób),
 • sprzedaż sezonową (np. zniczy, choinek), 
 • pracę kelnera, barmana, pomocy kuchennej, 
 • udzielanie korepetycji, 
 • pracę instruktora sportów (np. wodnych, zimowych w kurorcie turystycznym), 
 • pracę przewodnika (np. miejskich wycieczek), animatora kultury.

Warto zauważyć, że rosną możliwości wykonywania pracy dorywczej przez internet. Wiąże się to między innymi z coraz częstszym proponowaniem pracownikom licznych branż pracy zdalnej z domu. Pracodawcy zauważyli, że osoby wykonujące obowiązki w trybie home office, niekoniecznie o ustalonych porach dnia, mogą być równie skuteczni są kadra spędzająca w biurach 8 godzin dziennie. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej zwiększają się zarazem możliwości zatrudnienia dorywczego. 

Gdzie szukać pracy dodatkowej? Podobnie jak w przypadku wszystkich innych form zatrudnienia, największym źródłem ofert jest internet. Najlepiej od razu skorzystać z profesjonalnego portalu pracy. Przykładem może być praca.pl, bezpłatna platforma, na której codziennie pojawiają się nowe, liczne ogłoszenia o pracę. Co istotne w kontekście pracy zdalnej, na praca.pl oferty można filtrować, np. pod względem wybranego obszaru zawodowego, miejsca zatrudniania i z uwagi na inne kryteria. Wykorzystanie platformy z ogłoszeniami może zatem znacząco przyspieszyć oraz ułatwić poszukiwanie zatrudnienia.

Najnowsze oferty pracy w opiece w Niemczech znajdziesz na stronie: https://senioport.pl/oferty-pracy-opieka.